МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

Программалоо кафедрасы

Абдирайимова Назигай Абдинабиевна

Башкы барак


Сабактардын иштелмелери



№1 лабораториялык жумуш

№2 лабораториялык жумуш

№3 лабораториялык жумуш

№4 лабораториялык жумуш

№5 лабораториялык жумуш

№6 лабораториялык жумуш

№7 лабораториялык жумуш

№8 лабораториялык жумуш

№9 лабораториялык жумуш

№10 лабораториялык жумуш

№11 лабораториялык жумуш

№12 лабораториялык жумуш

№13 лабораториялык жумуш

№14 лабораториялык жумуш

№15 лабораториялык жумуш

№16 лабораториялык жумуш

№17 лабораториялык жумуш

№18 лабораториялык жумуш

№19 лабораториялык жумуш

№20 лабораториялык жумуш

№21 лабораториялык жумуш

№22 лабораториялык жумуш

№23 лабораториялык жумуш

№24 лабораториялык жумуш

№25 лабораториялык жумуш

№26 лабораториялык жумуш

№27 лабораториялык жумуш

№28 лабораториялык жумуш

№29 лабораториялык жумуш

№30 лабораториялык жумуш