МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

Программалоо кафедрасы

Абдирайимова Назигай Абдинабиевна

Башкы баракӨтүлгөн куратордук сабактар


710200 “ИСТ” багыттарында окуган күндүзгү окуу бөлүмүнүн ИСТ(Б)-1-16 тайпасы үчүн


КУРАТОРДУК ТАРБИЯЛЫК ИШ ПЛАН
710100 “ИЭТ” багыттарында окуган күндүзгү окуу бөлүмүнүн ПОВ(Б)-1-16Р тайпасы үчүн


КУРАТОРДУК ТАРБИЯЛЫК ИШ ПЛАН

№1 ПРОТОКОЛУ

№2 ПРОТОКОЛУ

№2 ПРОТОКОЛУ

№9 ПРОТОКОЛУ

№9 ПРОТОКОЛУ