МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

Программалоо кафедрасы

Абдирайимова Назигай Абдинабиевна

Башкы барак


Өтүлгөн ачык сабактар


Агрегаттык функциялар
Берилгендери сортировкалоо
База менен иштөө
MySQL запростор
Онлайн сабактар