МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

Программалоо кафедрасы

Абдирайимова Назигай Абдинабиевна

Башкы барак


ORDER BY оператору


Айымтилла Жаркынбае ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Алина Кубатбековна ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Асан кызы Карлыгач ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Батина Сыдыкбековна ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Батма Кылычбеков ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Мээрим Алмазб ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Мээрим Жанбо ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Тилаболди Мухаммад ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү

Агрегаттык функциялар


Айдана Асылбековна ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Айзирек Абдилатов ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Айымтилла Жаркынбае ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Алина Кубатбековна ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Асан кызы Карлыгач ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Батина Сыдыкбековна ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Батма Кылычбеков ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Гулнур Абдыгапаровна ИСТ(б)-2-18(р)


Көчүрүү
Кубанычбек Суюнбай уулу - ИСТ(б)-2-18(р)


Көчүрүү
Тилаболди Мухаммад ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү

Берилгендерди группировкалоо


Айзирек Абдилатов ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Айкол Кубанычбек ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Айымтилла Жаркынбае ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Алина Кубатбековна ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Батина Сыдыкбековна ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Батма Кылычбеков ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Гулнур Абдыгапаровна ИСТ(б)-2-18(р)


Көчүрүү
Мээрим Жанбо ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү

Камтылуучу запростор


Алина Кубатбековна ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Батина Сыдыкбековна ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Батма Кылычбеков ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү

Негизги командаларда камтылуучу запростор


Айдана Асылбековна ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Айзирек Абдилатов ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Айкол Кубанычбек ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Алина Кубатбековна ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Батина Сыдыкбековна ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Батма Кылычбеков ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү
Гулнур Абдыгапаровна ИСТ(б)-2-18(р)


Көчүрүү
Мээрим Жанбо ИСТ(б)-3-18(р)


Көчүрүү